Zakończenie zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Organizacja zajęć edukacyjnych i wychowawczych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu dębickiego w roku szkolnym 2015/2016.

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości w Domu Kultury i Kinie „Kosmos” w Dębicy odbył się VI Raut Niepodległości, podczas którego podsumowano m.in. pierwszą edycję konkursu „Nagroda Sapere Aude”, zorganizowanego przez Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy. Konkurs skierowany był do studentów studiów I i II stopnia, którzy w 2014 lub 2015 roku obronili swoją pracę dyplomową związaną tematycznie z regionem dębickim. Fundatorem nagród w konkursie był Stefan Bieszczad, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Ponad 100 uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego, uczęszczających do Katolickiego Centrum Edukacji KANA na zajęciach edukacyjne przygotowujące do matury, wzięło udział w szkoleniach w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Jak podkreślają uczestnicy kursu, zajęcia były „strzałem w dziesiątkę”.

Gala II edycji konkursu "Tu mieszkam, tu zmieniam" Fundacji Banku Zachodniego WBK

V Tydzień Wychowania

Konferencja Czy współczesna młodzież mówi NIE uzależnieniom

Uroczystość inauguracyjna oraz poświęcenie KCE KANA