Znamy wyniki tegorocznego konkursu Nagroda Sapere Aude

Sapere Aude Kapituła Nagrody Sapere Aude wyłoniła tegorocznych laureatów konkursu na najlepszą pracę dyplomową związaną z ziemią dębicką. Zdecydowano o przyznaniu dwóch równorzędnych wyróżnień w kategorii najlepsza praca magisterska. Wręczenie nagród odbędzie się 10 listopada 2018 roku (sobota) o godzinie 17:00 w Domu Kultury i Kinie „Kosmos” w Dębicy.

 

 

 

 

Prace oceniała Kapituła Nagrody Sapere Aude, powołana przez Zarząd Katolickiego Centrum Edukacji Kana w Dębicy, w składzie:

Dr Marzena Baum-Gruszowska (Muzeum Regionalne w Pilźnie) – przewodnicząca Komisji;

Dr Barbara Pelczar-Białek (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Katolickie Centrum Edukacji Kana w Dębicy) – członek Komisji;

Dr Edyta Adamczyk-Pluta (Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie) – członek Komisji;

Mgr Zbigniew Drzymała (Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy, Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej) – członek Komisji.

 

Kapituła poddała ocenie obronione na studiach II stopnia (prace magisterskie). Ze względu na małą liczbę zgłoszeń komisja nie oceniała prac obronionych na studiach I stopnia (licencjackie i inżynierskie). Prace zostano ocenione w kolejnej edycji konkursu. Łącznie na tegoroczną, czwartą edycję nagrody zgłoszonych zostało sześć prac.

 

Kapituła zdecydowała o przyznaniu dwóch wyróżnień.

 

WYRÓŻNIENIE
Kinga PACANOWSKA za pracę: Charakterystyka jakości wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie miasta Dębicy.
Praca magisterska obroniona na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Promotor pracy: dr inż. Ewa Kret.

 

WYRÓŻNIENIE
Jan BAŃDUR za pracę: Opieka Sióstr Służebniczek BDNP (Dębickich) w Pilźnie nad dzieckiem w wieku przedszkolnym w latach 1931-2016.
Praca magisterska obroniona na Uniwersytecie Rzeszowskim. Promotor pracy: ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec.

 

Wręczenie nagród odbędzie się podczas IX Rautu Niepodległości organizowanego przez Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej w dniu 10 listopada 2018 roku (sobota) o godzinie 17:00 w Domu Kultury i Kinie „KOSMOS” w Dębicy. Fundatorem nagród w konkursie jest Stefan Bieszczad, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Ziemi Dębickiej.

 

Wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Katolickiego Centrum Edukacji KANA w Dębicy. Będą one także dostępne w Bibliotece Parafialnej działającej przy Parafii pw. Matki Bożej Anielskiej w Dębicy.

 

Patronat medialny nad tegoroczną edycją konkursu objęli:
– Tarnowski GOŚĆ Niedzielny;
– RDN Małopolska;
– Radio VIA;
– Tygodnik Obserwator Lokalny;
– Polska Telewizja Regionalna PTVR;
– Debica.tv.

 

Organizatorem konkursu jest Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy.