Zgłoś swoją pracę dyplomową na konkurs NAGRODA SAPERE AUDE

Sapere_AudeJuż po raz trzeci Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową związaną z ziemią dębicką. Do udziału w konkursie zapraszamy absolwentów szkół wyższych z powiatu dębickiego, którzy w 2016 lub 2017 roku obronili swoją pracę licencjacką, magisterską lub inżynierską. Prace należy zgłaszać do 13 października 2017 roku.

 

 

 

 

W konkursie Nagroda Sapere Aude mogą wziąć udział absolwenci studiów I i II stopnia, którzy są mieszkańcami powiatu dębickiego i w 2016 lub 2017 roku obronili swoją pracę dyplomową. Warunkiem udziału w konkursie jest tematyka pracy, która musi być związana z szeroko rozumianą ziemią dębicką, powiatem dębickim, postaciami z regionu, wydarzeniami, miejscowościami, itd.

 

Podobnie jak w latach ubiegłych nagrody będą przyznane w dwóch kategoriach:

– najlepsza praca licencjacka/inżynierska,

– najlepsza praca magisterska.

 

W każdej z kategorii musi zostać zgłoszone przynajmniej 4 prace. W przypadku zgłoszenia mniej niż czterech prac na konkurs w danej kategorii konkurs zostanie unieważniony. Prace zostaną awansem przeniesione na konkurs w kolejnym roku kalendarzowym i będą oceniane wspólnie z pracami zgłoszonymi w następnej edycji konkursu.

 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne, statuetki oraz dyplomy, a ich prace zostaną opublikowane na stronie internetowej KANY.

Konkurs ma na celu popularyzowanie wiedzy o ziemi dębickiej, rozpowszechnianie patriotyzmu lokalnego, poszerzanie zainteresowań tematyką regionalną, rozbudzanie zainteresowań naukowych.

 

Podsumowanie konkursu przewidziane jest w przeddzień obchodów Święta Niepodległości.

 

Fundatorem nagród w konkursie jest Stefan Bieszczad, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Ziemi Dębickiej.

 

Patronat medialny: GOŚĆ Niedzielny, RDN Małopolska, Tygodnik Obserwator Lokalny, Polska Telewizja Regionalna PTVR, Debica.tv.

 

REGULAMIN KONKURSU 2017

Nagroda Sapere Aude