Zapisy na zajęcia w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

5 maja 2018

Zapisy na zajęcia

Katolickie Centrum Edukacji KANA zaprasza uczniów szkół podstawowych i trzeciej klasy gimnazjum z terenu miasta Dębica, na zajęcia edukacyjne w roku szkolnym 2018/2019. Kursy prowadzone przez nasze Centrum mają rozwijać pasje, motywować do pracy nad sobą oraz poszerzać edukacyjne horyzonty.
W nowym roku szkolnym proponujemy ogółem 26 kursów, na które składają się zajęcia językowe, przedmiotowe i hobbystyczne! Zapisy będą prowadzone od poniedziałku 7 maja w godzinach pracy sekretariatu tj. od godziny 12:00 do 20:00. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą zajęć oraz do wypełnienia i złożenia w sekretariacie karty zgłoszeniowej na wybrane kursy. Liczba miejsce jest ograniczona.

 

Przed nami kolejny rok dydaktycznych zmagań w celu podniesienia kompetencji edukacyjnych młodzieży naszego regionu.
W kończącym się roku szkolnym z naszych cyklicznych form edukacyjnych korzystało 700 mieszkańców powiatu dębickiego.

W związku z wprowadzaną reformą edukacji, w nowym roku szkolnym, KANA proponuje dodatkowe kursy dla uczniów szkół podstawowych.

Rok szkolny 2018/2019 rozpocznie się we wrześniu i potrwa do czerwca 2019. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, tj. od godziny 15:00 do 18:30. W wyjątkowych przypadkach zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych odbywać się będą od godziny 18:30 do 20:00.

Wszystkie kursy językowe będą się odbywać dwa razy w tygodniu w wymiarze 180 minut tygodniowo, natomiast zajęcia przedmiotowe i hobbystyczne odbywać się będą raz w tygodniu w wymiarze 90 minut.

Kursy prowadzone są przez kompetentnych, odpowiedzialnych i doświadczonych nauczycieli pedagogów i specjalistów. Grupy zajęciowe liczą maksymalnie kilkanaście osób.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą oraz regulaminem zajęć.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM – oferta zajęć i karta zgłoszenia

 

Karty zgłoszeniowe wraz z kserokopią legitymacji szkolnej będą przyjmowane od poniedziałku 7 maja br. od godziny 12:00 w sekretariacie Centrum (Dębica, ul. Chopina 2).
Informacja telefoniczna: 14 6969-110.