Zapisy na kursy dla dorosłych 2018/2019

Zapisy na zajęciaKatolickie Centrum Edukacji „KANA” w Dębicy ogłasza zapisy na zajęcia językowe oraz kurs komputerowy (od podstaw) dla osób dorosłych w roku szkolnym 2018/2019. Planowane kursy prowadzone będą w małych grupach w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą zajęć.W roku szkolnym 2017/2018 planowane jest utworzenie następujących grup zajęciowych:

* Kurs komputerowy (obsługa komputera i internetu od podstaw)
* Język angielski (poziom podstawowy – A0/A1)
* Język angielski (poziom podstawowy plus – A1/A2)
* Język angielski (poziom średniozaawansowany – A2/B1)
* Język angielski (poziom zaawansowany – B1/B2)
* Język niemiecki (poziom podstawowy – A0/A1)
* Język niemiecki (poziom podstawowy plus – A1/A2)
* Język niemiecki (poziom średniozaawansowany – A2/B1)
* Język niemiecki (poziom zaawansowany – B1/B2)
* Język hiszpański (poziom podstawowy – A0/A1)
* Język włoski (poziom podstawowy – A0/A1)
* Język francuski (poziom podstawowy – A0/A1)
* Język francuski (poziom podstawowy plus – A1/A2)
* Język rosyjski (poziom podstawowy – A0/A1)
* Język rosyjski (poziom podstawowy plus – A1/A2)

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą, regulaminem zajęć edukacyjnych  oraz wypełnienia karty zgłoszeniowej i złożenia jej w sekretariacie KANY.

 

 

Karty zgłoszeniowe będą przyjmowane od poniedziałku 4 czerwca 2018 roku.

 

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

  1. Kursy prowadzone są w małych, maksymalnie kilkunastoosobowych grupach.
  2. Warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie grupy.
  3. O rozpoczęciu kursu decyduje dyrektor KCE KANA.
  4. Kursy odbywać się będą 1 raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych w roku szkolnym 2018/2019 (najczęściej w godzinach 18:30-20:00).
  5. Uczestnicy kursów otrzymują Certyfikat ukończenia kursu (o przyznaniu certyfikatów decyduje 75% frekwencja obecności na zajęciach oraz pozytywne zdanie testu sprawdzającego).
  6. Zasady funkcjonujące podczas zajęć reguluje „Regulamin zajęć edukacyjnych w Katolickim Centrum Edukacji KANA”.