Wykład o dębickiej bezpiece

W Katolickim Centrum Edukacji KANA w Dębicy, w czwartek 2 marca 2017 roku, odbył się wykład otwarty pt. „Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Dębicy w walce z podziemiem, opozycją i Kościołem”. Prelekcję, przy wypełnionej po brzegi sali, wygłosiła dr Edyta Adamczyk-Pluta, pracownik rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, autorka publikacji: Władza a społeczeństwo. Dębica i powiat dębicki w latach 1944-1956. Wykład był częścią obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, które potrwają w Dębicy do 18 marca.

Podczas wykładu dr Edyta Adamczyk-Pluta opowiedziała zarówno o funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Dębicy; jego kadrze, metodach pracy, wykształceniu funkcjonariuszy, ale także o walce UB z przeciwnikami ówczesnego reżimu: tj. podziemiem zbrojnym, przeciwnikami politycznymi i Kościołem katolickim na terenie ówczesnego powiatu dębickiego.

 

Charakteryzując działania przeciwko Kościołowi, dr Adamczyk-Pluta powiedziała, że akcje podejmowanie przez pracowników organów bezpieczeństwa miały bardzo szerokie spektralnym działań i połączone były z permanentną obserwacją i inwigilacją kleru, a także wszelkich organizacji o charakterze katolickim.

– Metodą do rozprawy z Kościołem było wewnętrzne rozbicie w myśl zasady: nic przy klerze nie da się zrobić dopóki się go nie złamie wewnętrznie i nie rozbije jego struktury – wyjaśniła prelegentka.

Blisko trzygodzinne spotkanie zakończyła seria pytań oraz historycznych refleksji osób uczestniczących w wykładzie.

05

 

11

 

 

15