WILCZYMI ŚLADAMI 2021

10 lutego 2021

Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz średnich z powiatu dębickiego do wzięcia udziału w VII edycji konkursu historycznego O Żołnierzach Wyklętych – Niezłomnych pod nazwą: „Wilczymi Śladami”. Konkurs ma na celu popularyzację święta państwowego  – Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” oraz zainteresowanie uczniów losami „Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych”.

Ze względów pandemicznych tegoroczna edycja odbędzie się formie konkursu indywidualnego, a wszelkie prace należy przesyłać drogą pocztową.

„Żołnierze Wyklęci”, obok żołnierzy Polski Podziemnej, bohaterów Września 1939 roku, Powstańców Śląskich, Obrońców Warszawy z 1920 r., Orląt Lwowskich, Legionów Polskich, stanowią łańcuch pokoleniowej sztafety, której celem było odzyskanie lub utrzymanie suwerenności kraju.

Aby przybliżyć dzieciom i młodzieży tematykę związaną z polskim podziemiem niepodległościowym po 1945 roku oraz zainteresować uczniów postawami wielu narodowych bohaterów, zachęcamy do wzięcia udziału w siódmej edycji konkursu „Wilczymi Śladami”.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz średnich.

W ramach zadań konkursowych uczniowie poszczególnych szkół mają do wykonania:

  • szkoły podstawowe – konkurs plastyczny;
  • szkoły średnie – konkurs literacki.

Terminarz konkursu:

  • 10 lutego 2021 roku – ogłoszenie informacji o konkursie;
  • Szkoły podstawowe
    do 10 marca 2021 roku  – zgłoszenie oraz dostarczenie prac plastycznych.

     

  • Szkoły średnie
    do 10 marca 2021 roku  – zgłoszenie uczniów oraz dostarczenie prac literackich