Wielkanoc

2 kwietnia 2021

ZMARTWYCHWSTAŁ PAN! ALLELUJA!

„Przy pustym grobie Chrystusa Zmartwychwstałego
dobrze sobie uprzytomnić,
że trzeba być przegranym, żeby zwyciężyć,
być ubogim, żeby coś dawać ludziom,
znikać, żeby trwać,
być bezużytecznym, żeby stać się pożytecznym dla kogoś,
żyć po ciemku, żeby stać się światłem,
umrzeć, aby żyć, kochać i nie przestawać cierpieć.
Kiedy się wydaje, że wszystko się skończyło,
wtedy dopiero wszystko się zaczyna.”  ks. Jan Twardowski

NADESZŁA WIELKA NOC.  Śmierć, cierpienie, ból, smutek zostały pokonane…
Nie biegajmy więc z niepokojem wokół grobu Jezusa…
Nie stójmy trwożliwie na jego progu…
WEJDŹMY DO ŚRODKA. ZOBACZMY, ŻE JEST PUSTY.
ZOBACZMY I UWIERZMY.  JEZUS ŻYJE!
A wraz z Nim i my żyć będziemy. Tylko z Nim.
Niech Zmartwychwstały Jezus napełnia Wasze serca odwagą w dawaniu o Nim świadectwa.
Bądźcie na co dzień świadkami Jego miłości!

Wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom,
Dobrodziejom naszej szkoły i Odwiedzającym naszą stronę internetową
serdeczne życzenia składa
Dyrektor Katolickiego Centrum Edukacji KANA w Dębicy