W przestrzeni lęku i stresu – zaproszenie na warsztaty i konferencję

Konferencja naukowa 6 kwietnia 2018 roku o godz. 16:30 w sali pod kościołem klasztornym w Dębicy, już po raz siódmy, odbędzie się dębicka debata o wychowaniu. Temat tegorocznego sympozjum brzmi: „W przestrzeni lęku i stresu. Rodzina – Szkoła – Społeczeństwo”. Przed południem, w salach katechetycznych pod kościołem pw. Ducha Świętego oraz w Katolickim Centrum Edukacji Kana w Dębicy odbędą się warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu dębickiego, które także poświęcone będą tematyce lęku i stresu.

Zainteresowanie tematyką stresu i lęku stale rośnie i zajmuje ważnie miejsce w wielu dyscyplinach naukowych. Naukowcy twierdzą, że w przeciągu kilku najbliższych lat, depresja zajmie pierwsze miejsce na liście chorób, będących powodem zwolnień lekarskich. O tym jak ważna jest tematyka stresu i lęku świadczą badania przeprowadzone w 2017 roku przez Katolickie Centrum Edukacji Kana w Dębicy na reprezentacyjnej grupie 200 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu dębickiego. Blisko 40% uczniów dębickich szkół średnich wskazało, że stres i lęk jest największym problemem dla współczesnej młodzieży i tematem wartym do podjęcia podczas corocznej konferencji i warsztatów.

 

Wychodząc naprzeciw głosom młodzieży oraz sygnałami ze strony środowiska naukowego, Katolickie Centrum Edukacji Kana, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Dębickich, Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć” oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, zapraszają do udziału w siódmej dębickiej debacie o wychowaniu. Temat tegorocznej ogólnopolskiej konferencji naukowej brzmi: „W przestrzeni lęku i stresu. Rodzina – Szkoła – Społeczeństwo”.

 

Poranne warsztaty poprowadzą doktoranci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i będą one poświęcone następującej tematyce: Strach przed ważną rozmową. Skuteczne techniki wpływu, Lęk przed odrzuceniem środowiska rówieśniczego, Lęk przed prawdą o samym sobie, Lęk przy tablicy czyli dlaczego boję się chodzić do szkoły, Lęk przed dokonaniem wyboru, Stres w rodzinie, Lęk – choroba duszy i ciała.

 

W warsztatach mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatu dębickiego oraz uczniowie klas gimnazjalnych. Informacje na temat warsztatów można uzyskać w sekretariacie Katolickiego Centrum Edukacji Kana w Dębicy, ul. Chopina 2 – tel. 14 6969 110 (od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-18:00) lub elektronicznie: kana.debica@wp.pl.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Popołudniu w sali pod kościołem klasztornym odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa „W przestrzeni lęku i stresu. Rodzina – Szkoła – Społeczeństwo”. Rozpoczęcie konferencji o godzinie 16:30.

PROGRAM

Rejestracja uczestników (po konferencji wydawane będą certyfikaty potwierdzające uczestnictwo dla zarejestrowanych osób), rozpoczęcie konferencji

Perfekcjonizm jako źródło stresów i lęków u dzieci i młodzieży, ks. dr Jerzy Smoleń, Ignatianum Kraków

Medyczne źródła lęków, prof. dr hab. Jadwiga Jośko-Ochojska, Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dyskusja panelowa: ks. dr Jerzy Smoleń (Ignatianum), prof. dr hab. Jadwiga Jośko-Ochojska (UMK), ks. mgr lic. Andrzej Jasnos (KUL), dr Lucyna Samborska (URz), s. Teresa Obolewicz (UJP II), dr Jolanta Mazur (UJ), mgr Sławomir Nazaruk  (UM Lublin), prowadzenie: s. dr hab. Maria Loyola Opiela (KUL)

Po konferencji, w kościele klasztornym, odbędzie się adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz nabożeństwo z okazji pierwszego piątku.

KOMITET ORGANIZACYJNY: s. dr hab. Maria Loyola Opiela (prof. KUL), , ks. mgr lic. Damian Broda, ks. mgr lic. Andrzej Jasnos, s. Paula Gniadek SBDNP, s. Monika Duda SBDNP, Maciej Małozięć.