SZKOŁA ŚREDNIA – zdalne nauczanie.

17 kwietnia 2020

Od dnia 20 kwietnia 2020r. – wszyscy uczniowie szkół średnich będą objęci zdalnym nauczaniem. Sposób kontaktu z uczniami wybiera nauczyciel prowadzący zajęcia.

Zajęcia odbywać się będą zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

Wszystkich uczniów oraz ich opiekunów prosimy o sprawdzanie informacji przesyłanych drogą e-mail oraz poprzez e-dziennik.