SZKOŁA PODSTAWOWA – zdalne nauczanie.

18 kwietnia 2020

Od dnia 20 kwietnia 2020r. uczniowie szkół podstawowych będą objęci zdalnym nauczaniem. Nie dotyczy to grup plastycznych oraz nauki gry na gitarze.

Zajęcia odbywać się będą zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

Wszystkich uczniów oraz ich opiekunów prosimy o sprawdzanie informacji przesyłanych poprzez e-dziennik.

Instrukcja dotycząca logowania w usłudze Microsoft Teams zostanie przesłana wszystkim, którzy na potrzeby e-dziennika podali nam swoje adresy email. Jeśli ktoś z uczniów lub rodziców/opiekunów chciałby uzupełnić adres email można to zrobić TYLKO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ na adres : kana.debica@wp.pl.