Pisałeś pracę dyplomową? Zgłoś ją na konkurs!

2 lipca 2018

Sapere AudeKatolickie Centrum Edukacji Kana w Dębicy ogłasza czwartą edycję konkursu pod nazwą: „Nagroda Sapere Aude” na najlepszą pracę dyplomową, związaną z ziemią dębicką, napisaną na studiach pierwszego lub drugiego stopnia. W tegorocznej edycji konkursu mogą wziąć udział absolwenci szkół wyższych, którzy obronili swoje prace w 2017 lub 2018 roku. Prace można zgłaszać do 15 października 2018 roku.

W konkursie Nagroda Sapere Aude mogą wziąć udział absolwenci studiów I i II stopnia, którzy są mieszkańcami powiatu dębickiego i w 2017 lub 2018 roku obronili swoją pracę dyplomową. Warunkiem udziału w konkursie jest tematyka pracy, która musi być związana z szeroko rozumianą ziemią dębicką, powiatem dębickim, postaciami z regionu, wydarzeniami, miejscowościami etc.

 

Podobnie jak w latach ubiegłych nagrody będą przyznane w dwóch kategoriach:

– najlepsza praca licencjacka/inżynierska,

– najlepsza praca magisterska.

 

Aby konkurs był ważny, w danej kategorii muszą zostać zgłoszone przynajmniej 4 prace. W przypadku zgłoszenia mniej niż czterech prac na konkurs w danej kategorii konkurs zostanie unieważniony. Prace zostaną awansem przeniesione na konkurs w kolejnym roku kalendarzowym i będą oceniane wspólnie z pracami zgłoszonymi w następnej edycji konkursu. Prace zgłoszone w 2017 r. w kategorii prac magisterskich będą poddane ocenie w 2018 r., jeśli konkurs będzie ważny.

 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne, statuetki oraz dyplomy, a ich prace zostaną opublikowane na stronie internetowej KANY.

Konkurs ma na celu popularyzowanie wiedzy o ziemi dębickiej, rozpowszechnianie patriotyzmu lokalnego, poszerzanie zainteresowań tematyką regionalną, rozbudzanie zainteresowań naukowych.

 

Podsumowanie konkursu będzie połączone z obchodami stulecia odzyskania niepodległości Polski.

 

regulamin

 

Fundatorem nagród w konkursie jest Stefan Bieszczad, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Ziemi Dębickiej.

 

Patronat medialny: GOŚĆ Niedzielny, RDN Małopolska, Radio VIA, Tygodnik Obserwator Lokalny, Debica.tv.


Skip to content