O NIEPODLEGŁEJ lokalnie – wykład inauguracyjny

O Niepodległej_Kana Katolickie Centrum Edukacji Kana w Dębicy, w roku jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości Polski, zaprasza na cykl wykładów: „O NIEPODLEGŁEJ lokalnie”. Spotkania z historią zainauguruje wykład Józefa Pluty „Parlamentarzyści ziemi dębickiej w walce o niepodległość Polski”. Wykład odbędzie się w środę 3 października 2018 r., o godz. 18:30 w sali 25 w budynku Katolickiego Centrum Edukacji Kana w Dębicy. Wstęp wolny. Kolejne wykłady odbywać się będą w pierwsze środy miesiąca. 7 listopada zapraszamy na wykład Zbigniewa Drzymały – „Dębica w przededniu odzyskania niepodległości”. 

O NIEPODLEGŁEJ lokalnie

 

 

 

Józef Pluta urodził się w 1955 w Kędzierzu (pow. dębicki) w rodzinie chłopskiej o tradycjach ludowo-patriotycznych. Z wykształcenia jest magistrem inżynierem ekonomiki rolnictwa, z zamiłowania historykiem. Od 1996 r. jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej. Od 2002 r. zaangażowany jest w działalność Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych w Warszawie. Za działalność społeczną i zawodową odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi. Jest autorem monografii: Z ludu dla ludu. Wspomnienia o Jedynakach; 60 lat dziejów LKS Brzeźnica oraz artykułów i haseł słownikowych.

Po wykładzie będzie można zakupić książkę autorstwa Józefa Pluty, pt. Z ludu dla ludu. Wspomnienia o Jedynakach.