NOWY NUMER KONTA.

29 stycznia 2020

Informujemy o zmianie numeru konta Katolickiego Centrum Edukacji KANA, na które należy dokonywać wpłat za zajęcia dla dzieci i młodzieży:

ALIOR BANKO o/Dębica

nr 11 2490 0005 0000 4530 3905 6546.