Młodzież dyskutowała o stresie

W przestrzeni lękuW piątek 6 kwietnia 2018 roku, ponad 120 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu dębickiego, wzięło udział w kolejnej edycji warsztatów, które przebiegały pod hasłem: „W przestrzeni lęku i stresu”. Temat debaty wyszedł od młodzieży uczęszczającej na zajęcia w Kanie, która wśród licznych niekorzystnych zjawisk wskazała na lęk i stres jako zjawisko, które w największym stopniu ich dotyka.

Tegoroczne warsztaty prowadzili doktoranci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: s. dr hab. Loyola Opiela (KUL), ks. mgr lic. Krzysztof Bieńczak (KUL), ks. mgr Damian Broda (KUL), ks. mgr. lic. Andrzej Jasnos (KUL), ks. mgr lic. Michał Jędrzejski (KUL), ks. mgr. lic. Marcin Falkowski (KUL) oraz państwo: dr Jolanta Nazaruk (UJ) i mgr Sławomir Nazaruk (UML).

Po przywitaniu przez Macieja Małozięcia, dyrektora dębickiej Kany i wprowadzeniu w tematykę zajęć przez ks. Damiana Brodę, młodzież została rozesłana do pracy w grupach. Każdy zespół zajmował się innym aspektem, dotyczącym stresu i lęku. Zastanawiano się i dyskutowano na następujące problemy:

Strach przed ważną rozmową;

Skuteczne techniki wpływu;

Lęk przed odrzuceniem środowiska rówieśniczego;

Lęk przed prawdą o samym sobie;

Lęk przy tablicy, czyli dlaczego boję się chodzić do szkoły;

– Lęk przed dokonaniem wyboru, Stres w rodzinie.

Po godzinnej pracy zespołowej, każda grupa zaprezentowała swoje spostrzeżenia i przedstawiła wnioski.

Celem warsztatów było ukazanie, jak groźny może być długotrwały stres, a przede wszystkim, w jaki sposób skutecznie sobie z nim radzić. Młodzi ludzie odkrywali przyczyny swoich stresów i z pomocą wykładowców poznawali metody ich zwalczania.

Warsztaty towarzyszyły VII Dębickiej Debacie o Wychowaniu „W przestrzeni lęku i stresu. Rodzina – Szkoła – Społeczeństwo” i  odbyły się w ramach projektu: „Organizacja zajęć edukacyjnych i wychowawczych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z powiatu dębickiego”, realizowanego przez Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy.

Organizatorami byli: Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Dębickich, Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć” oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.