Lekcja śpiewu patriotycznego

4 listopada 2017

WRH_2017Z okazji Święta Niepodległości serdecznie zapraszamy na „Lekcję śpiewu patriotycznego”, która odbędzie się 12 listopada br. (niedziela) o godzinie 16:00 na Ogrodzie Sióstr Służebniczek BDNP przy ulicy Krakowskiej w Dębicy. Lekcję śpiewu poprowadzą: Agnieszka Augustynowicz, Paweł Ademek i Stanisław Wiktor. Narracja historyczna – S. M. Agnieszka Skrzypek. Organizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie im. E. Bojanowskiego „Dobroć”, Miasto Dębica, Powiat Dębicki oraz Katolickie Centrum Edukacji „KANA” w Dębicy.

„Wyśpiewajmy RAZEM historię” – pod takim tytułem 12 listopada odbędzie się „Lekcja śpiewu patriotycznego”. Wydarzenie poprzedzi wieczornica patriotyczna „Bo na Chrystusa my poszli werbunek”, która rozpocznie się o godzinie 15:00 w kościele pw. Ducha Świętego w Dębicy.

W przygotowanie wieczornicy angażują się: dorośli – wolontariusze działający w ramach Stowarzyszenia im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”, młodzież i dzieci (w tym z: Placówki Wsparcia Dziennego „Promyki Nadziei” w Dębicy i ich Rodzice oraz z Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Publicznego Przedszkola Integracyjnego w Dębicy i ich Rodzice – łącznie około 60 osób)., którzy uczestniczą w zajęciach muzycznych i recytatorskich.

Treść wieczornicy „Bo na Chrystusa my poszli werbunek” stanowić będzie artystyczne ukazanie historii Polski związanej z dążeniami Polaków do odzyskania niepodległości w XVIII-XIX-XX wieku. Poszczególne okresy historyczne zostaną zaprezentowane poprzez odpowiedni dobór pieśni i poezji oraz występy artystyczne, w tym prezentujące tradycje oręża polskiego.

Wieczornicę zakończy wspólnie wyśpiewany hymn „Boże coś Polskę” oraz modlitwa za Ojczyznę.

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu „Drogi ku wolności” współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Bezpośrednio po wieczornicy, w ogrodzie Sióstr Służebniczek Dębickich, rozpocznie się „Lekcja śpiewu patriotycznego”. Planujemy wyśpiewać ponad 30 pieśni patriotycznych z  różnych okresów historycznych – począwszy od powstań narodowych, przez pieśni legionowe, utwory międzywojnia oraz śpiewy partyzanckie.

Każdy uczestnik lekcji śpiewu patriotycznego otrzyma śpiewnik patriotyczny pt. „Boże coś Polskę przez tak liczne wieki…”. Publikacja będzie zawierała teksty pieśni wraz z genezą ich powstania oraz krótkie notki historyczne – wprowadzenia. Ponadto na ekranie wyświetlone będą teksty utworów oraz najważniejsze informacje i komunikaty.

Każdy uczestnik będzie również mógł się ogrzać przy GROCHÓWCE!