Konkurs SAPERE AUDE 2019.

12 września 2019

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową.

Katolickie Centrum Edukacji Kana w Dębicy ogłasza piątą edycję konkursu pod nazwą: „Nagroda Sapere Aude” na najlepszą pracę dyplomową, związaną z ziemią dębicką, napisaną na studiach pierwszego lub drugiego stopnia. W tegorocznej edycji konkursu mogą wziąć udział absolwenci szkół wyższych, którzy obronili swoje prace w 2018 lub 2019 roku. Prace można zgłaszać do 18 października 2019 roku.

W konkursie Nagroda Sapere Aude mogą wziąć udział absolwenci studiów I i II stopnia, którzy są mieszkańcami powiatu dębickiego i w 2018 lub 2019 roku obronili swoją pracę dyplomową. Warunkiem udziału w konkursie jest tematyka pracy, która musi być związana z szeroko rozumianą ziemią dębicką, powiatem dębickim, postaciami z regionu, wydarzeniami, miejscowościami etc.

 Podobnie jak w latach ubiegłych nagrody będą przyznane w dwóch kategoriach:

– najlepsza praca licencjacka/inżynierska,

– najlepsza praca magisterska.

 Aby konkurs był ważny, w danej kategorii muszą zostać zgłoszone przynajmniej 4 prace. W przypadku zgłoszenia mniej niż czterech prac na konkurs w danej kategorii konkurs zostanie unieważniony. Prace zostaną awansem przeniesione na konkurs w kolejnym roku kalendarzowym i będą oceniane wspólnie z pracami zgłoszonymi w następnej edycji konkursu.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne, statuetki oraz dyplomy, a ich prace zostaną opublikowane na stronie internetowej KANY.

Konkurs ma na celu popularyzowanie wiedzy o ziemi dębickiej, rozpowszechnianie patriotyzmu lokalnego, poszerzanie zainteresowań tematyką regionalną, rozbudzanie zainteresowań naukowych.

 Podsumowanie konkursu będzie połączone z obchodami niepodległości Polski.

Fundatorem nagród w konkursie jest Stefan Bieszczad, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Ziemi Dębickiej.

Regulamin konkursu : Regulamin SAPERE AUDE 2019