DO UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS 1-3.

5 listopada 2020

Od dnia 9 listopada br. (poniedziałek) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów uruchamiamy dla Was zajęcia zdalne poprzez usługę Microsoft Team czyli w formie videokonferencji z nauczycielem.

Zajęcia odbywać się będą zgodnie z harmonogramem KANY.

ZAWIESZONE POZOSTAJĄ zajęcia:

plastyka klasa 1-3, nauka gry na gitarze (wszystkie), nauka gry na keyboardzie.

JAK SIĘ ZALOGOWAĆ DO USŁUGI TEAMS ?

Każdy z uczniów otrzymał swój login. Jest nim
imię.nazwisko@kanadebica.pl.

(nie używamy polskich liter np. ź to z; ł to l.)

np. Paweł Pieniążek – pawel.pieniazek@kanadebica.pl

HASŁO potrzebne do pierwszego logowania wyślemy Waszym Rodzicom poprzez e-dziennik.

Po pierwszym logowaniu trzeba zmienić hasło na własne.

Do korzystania z programu konieczny będzie mikrofon oraz kamera (opcjonalnie).

O wznowieniu zajęć w formie stacjonarnej – w budynku KANY – poinformujemy w odpowiednim czasie, gdy tylko będzie to możliwe.

INSTRUKCJA LOGOWANIA:

  1. Wejść na stronę : https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software.
  2. Kliknij zaloguj się.
  3. Wpisz login (wg instrukcji wyżej).
  4. Wpisz hasło ( otrzymane przez e-dziennik przez Rodzica).
  5. Zmień hasło na własne.
  6. Możesz pobrać program Teams na swój komputer.
  7. Loguj się zgodnie z harmonogramem zajęć – zajęcia trwają tak jak w Kanie.