Organami Katolickiego Centrum Edukacji KANA w Dębicy są:

Zarząd, który jest najwyższa władzą Centrum i na czele którego stoi Prezes, a także Dyrektor, który kieruje bieżącą działalnością Centrum.

Członków Zarządu, w liczbie od 1 do 5, powołuje Biskup Tarnowski na okres 3 lat.

– Prezes KCE KANA w Dębicy: ks. Jan Krupa – Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Anielskiej w Dębicy. Nominowany dekretem Biskupa Tarnowskiego 1 lipca 2014 roku.

– Dyrektor KCE KANA w Dębicy:  Paweł Pieniążek. Nominowany dekretem Biskupa Tarnowskiego z 1 grudnia 2018 roku.

 

Poprzedni Dyrektor: 

P. Maciej Małozięć (1 lipca 2014 – 30 listopada 2018 r.).