„W wychowaniu (…) chodzi o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, aby bardziej był, a nie tylko więcej miał – aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, aby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale także dla drugich”.
 
Jan Paweł II, Przemówienie w siedzibie UNESCO, 2.06.1980 r.
 
Kadrę kształcącą w Katolickim Centrum Edukacji KANA w Dębicy tworzą doświadczeni pedagodzy, którzy z pasją i zaangażowaniem przekazują wiedzę, a także rozwijają umiejętności i zainteresowania młodych ludzi. Współpracuje z nami ponad 20 wykwalifikowanych nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów. Wielu z nich to wolontariusze. Prowadzą zajęcia z języków obcych, a także ze wszystkich przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym i maturalnym.
Z KANĄ współpracują psycholodzy z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębicy, a także logopedzi, dietetycy oraz specjaliści z różnych dziedzin nauki, w tym instruktorzy prowadzący warsztaty plastyczne i muzyczne.
KANA stara się przekazywać wiedzę w duchu personalistycznej pedagogiki, według której podstawową wartością jest i pozostaje osoba ludzka oraz jej pełny, integralny rozwój. Realizując cele, kierujemy się nauczaniem Kościoła, a w szczególności nauką płynącą z Ewangelii. Wartości chrześcijańskie wyznaczają kierunek naszych działań, realizowanych w czterech sektorach życia społecznego: Kultura, Aktywność, Nauka, Animacja.

 

NAUCZYCIELE:

mgr Bączek Lucyna -nauczyciel dyplomowany MATEMATYKI

mgr Barnaś Barbara – nauczyciel dyplomowany MATEMATYKI

mgr Ciołkosz Monika – nauczyciel dyplomowany J.ANGIELSKIEGO

mgr Grych Agnieszka – nauczyciel dyplomowany J.ANGIELSKIEGO

mgr Iwańska Urszula – nauczyciel dyplomowany PLASTYKI

mgr s. Sylwina Barbara Kiełbasa – nauczyciel dyplomowany, NAUKA GRY NA GITARZE

mgr Kuczyńska Monika – nauczyciel dyplomowany BIOLOGII

mgr Lis Andrzej – chorąży Związku Strzeleckiego

mgr Lis Anna – nauczyciel dyplomowany J.ANGIELSKIEGO

mgr Mazurkiewicz Joanna – nauczyciel dyplomowany J.NIEMIECKIEGO

mgr Pach Grzegorz – nauczyciel dyplomowany CHEMII

mgr Rycharska Edyta – nauczyciel kontraktowy J.ANGIELSKIEGO

mgr Suchodolska Magdalena – nauczyciel mianowany J.ANGIELSKIEGO

mgr Szyszka Mariusz – nauczyciel dyplomowany INFORMATYKI

mgr Śmietana Marek – nauczyciel dyplomowany FIZYKI

mgr Wojnarowska Beata – 

mgr Żelazny Joanna