Idea i geneza powstania

Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy zostało erygowane Dekretem Biskupa Tarnowskiego 1 lipca 2014 roku i działa na wzór oraz we współpracy z Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Tarnowie, Mielcu i Nowym Sączu.
Uroczystego poświęcenia Centrum, 12 października 2014 roku, dokonał Biskup Tarnowski Andrzej Jeż.

KANA jest instytucją szkoleniową, działającą na rzecz pożytku publicznego, która w profesjonalny sposób podejmuje pracę edukacyjną i wychowawczą z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Celem KANY jest prowadzenie i propagowanie takich form edukacji dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, które zmierzają do wszechstronnego rozwoju duchowego, intelektualnego oraz fizycznego, umożliwiając zdobycie praktycznych umiejętności przydatnych w życiu zawodowym i rodzinnym.