Konkurs WILCZYMI ŚLADAMI 2020 r.

11 lutego 2020

Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy; Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie; Miasto Dębica oraz Starostwo Powiatowe w Dębicy zapraszają uczniów szkół podstawowych oraz średnich z powiatu dębickiego do wzięcia udziału w VI edycji konkursu historycznego O Żołnierzach Wyklętych – Niezłomnych pod nazwą: „Wilczymi Śladami”. Konkurs ma na celu popularyzację święta państwowego  – Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” oraz zainteresowanie uczniów losami „Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych”.

„Żołnierze Wyklęci”, obok żołnierzy Polski Podziemnej, bohaterów Września 1939 roku, Powstańców Śląskich, Obrońców Warszawy z 1920 r., Orląt Lwowskich, Legionów Polskich, stanowią łańcuch pokoleniowej sztafety, której celem było odzyskanie lub utrzymanie suwerenności kraju.

Aby przybliżyć dzieciom i młodzieży tematykę związaną z polskim podziemiem niepodległościowym po 1945 roku oraz zainteresować uczniów postawami wielu narodowych bohaterów, zachęcamy do wzięcia udziału w szóstej edycji konkursu „Wilczymi Śladami”.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz średnich.

W ramach zadań konkursowych uczniowie poszczególnych szkół mają do wykonania:

  • szkoły podstawowe – konkurs wokalny oraz konkurs plastyczny;
  • szkoły średnie – konkurs literacki.

Terminarz konkursu:

  • 10 lutego 2020 roku – ogłoszenie informacji o konkursie;
  • Szkoły podstawowe
    do 10 marca 2020 roku (do godziny 18:00) – zgłoszenie uczniów do konkursu wokalnego oraz dostarczenie prac plastycznych.

          17 marca 2020 roku (godz.9.00) prezentacje wokalistów – sala widowiskowa w podziemiach kościoła pw. Ducha Świętego w Dębicy

  • Szkoły średnie
    do 10 marca 2020 (do godziny 18:00)  – zgłoszenie uczniów oraz dostarczenie prac literackich.
  • Organizatorzy i partnerzy: Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy; Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie; Powiat Dębicki, Miasto Dębica.
Regulamin
REGULAMIN:http://www.kanadebica.org/wp-content/uploads/2020/02/Regulamin-Wilczymi-Śladami-2020.pdf