REKRUTACJA 2019/2020 – OSTATNIE WOLNE MIEJSCA !!

30 kwietnia 2019

Zapisy na zajęcia

Katolickie Centrum Edukacji KANA zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Dębica i szkół średnich z terenu powiatu dębickiego, na zajęcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020. Kursy prowadzone przez nasze Centrum mają rozwijać pasje, motywować do pracy nad sobą oraz poszerzać edukacyjne horyzonty.
W nowym roku szkolnym proponujemy ogółem 37 kursów, na które składają się zajęcia językowe, przedmiotowe i hobbystyczne! Zapisy będą prowadzone od poniedziałku 6 maja w godzinach pracy sekretariatu tj. od godziny 12:00 do 20:00. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą zajęć oraz do wypełnienia i złożenia w sekretariacie karty zgłoszeniowej na wybrane kursy. Liczba miejsce jest ograniczona.

Przed nami kolejny rok dydaktycznych zmagań w celu podniesienia kompetencji edukacyjnych i wyrównania szans dla dzieci i młodzieży naszego regionu.
W kończącym się roku szkolnym z naszych cyklicznych form edukacyjnych korzystało ponad 700 mieszkańców powiatu dębickiego.

Rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się we wrześniu i potrwa do czerwca 2020. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, tj. od godziny 14:00 do 19:00. 

Wszystkie kursy językowe będą się odbywać dwa razy w tygodniu w wymiarze 180 minut tygodniowo, natomiast zajęcia przedmiotowe i hobbystyczne odbywać się będą raz w tygodniu w wymiarze 90 minut.

Kursy prowadzone są przez kompetentnych, odpowiedzialnych i doświadczonych nauczycieli pedagogów i specjalistów. Grupy zajęciowe liczą maksymalnie do 20 osób.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą oraz regulaminem zajęć.

KARTA ZGŁOSZENIOWA SZKOŁA PODSTAWOWA

KARTA ZGŁOSZENIOWA SZKOŁA ŚREDNIA

Klauzula informacyjna dla rodziców RODO

Karty zgłoszeniowe wraz z kserokopią legitymacji szkolnej ORAZ klauzulą RODO będą przyjmowane od poniedziałku 6 maja br. od godziny 12:00 w sekretariacie Centrum (Dębica, ul. Chopina 2).
Informacja telefoniczna: 14 6969-110.