W KANIE pożegnano maturzystów

KANA podsumowanie zajęć26 kwietnia 2017 roku Katolickie Centrum Edukacji KANA pożegnało tegorocznych maturzystów, którzy w KANIE przygotowywali się do egzaminu dojrzałości. Spotkanie podsumowujące zajęcia odbyło się w dolnym kościele pw. Ducha Świętego w Dębicy. W wydarzeniu obok uczniów i nauczycieli wziął udział starosta dębicki Andrzej Reguła oraz przewodniczący Rady Powiatu Dębickiego Mateusz Smoła. Zajęcia edukacyjno-wychowawcze dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych były dofinansowane ze środków Powiatu Dębickiego.

Czytaj więcej…

Czas – dar i zadanie. VI Dębicka debata o wychowaniu

21 kwietnia 2017 roku w ramach „VI Dębickiej debaty o wychowaniu” odbyły się warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz konferencja naukowa pod hasłem: „Czas rodzinny. Dar i zadanie”. W organizację debaty, KANY i Stowarzyszenie „Dobroc”, zaangażowali się: parafia pw. Matki Bożej Anielskiej w Dębicy, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP oraz Grupa Artystyczna SAFO MOK w Dębicy. 
Wydarzenie odbyło się dzięki wsparciu finansowemu Gminy Miasta Dębica w zadanie realizowanego wspólnie przez KANĘ i „Dobroć” w ramach otwartego konkursu ofert.

Czytaj więcej…

Christus resurrexit! Resurrexit Vere!

miniaturaPokoju, miłości i wielu łask wypływających z tajemnicy Odkupienia oraz błogosławieństwa we wszelkich działaniach.

 

Czytaj więcej…

O konferencji w Telewizji Republika

Telewizja RepublikaTematyka konferencji naukowej „Czas rodzinny. Dar i zadanie”, będzie przedmiotem rozmowy w porannym programie „Polska na dzień dobry” w Telewizji Republika. W programie nadawanym „na żywo” wezmą udział: dr Tomasz Terlikowski – redaktor TV Republika, jeden z prelegentów konferencji, s. Paula Gniadek – prezes Stowarzyszenie „Dobroć” i Maciej Małozięć – dyrektor dębickiej KANY. Audycja odbędzie się we wtorek 18 kwietnia o godzinie 8:20 i będzie można ją oglądnąć m.in. online pod adresem: http://live.telewizjarepublika.pl/live.php.
Telewizja Republika sprawuje patronat medialny nad konferencją.

Konferencja naukowa: „Czas rodzinny. Dar i zadanie” – 21 kwietnia 2017

Czas rodzinnyKatolickie Centrum Edukacji KANA, Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”, a także Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP, Parafia pw. Matki Bożej Anielskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Miasto Dębica i Grupa SAFO, zapraszają na konferencję naukową „Czas rodzinny. Dar i zadanie”, która odbędzie się 21 kwietnia 2017 roku (piątek) o godzinie 16:30 w auli bł. Edmunda Bojanowskiego – sala pod kościołem klasztornym, przy ulicy Krakowskiej 15 w Dębicy. Konferencja stanowić będzie integralną część „VI Dębickiej Debaty o Wychowaniu”. Zagadnienia problemowe omówią m.in.: dr hab. Danuta Opozda, mgr Marta Samorańska oraz państwo Małgorzata i Tomasz Terlikowscy.
Czytaj więcej…

Starsze wpisy »